पान ८


"जेव्हापासून मी या गावात आले, दादा! तू गावात नाही फिरलास पण मी आणि राजेश गावातल्या काही महत्त्वाच्या घरी जाऊन आलोय. ह्या घराच्या व्यवहाराची गोष्ट निघाली की प्रत्येकचा चेहे-यावरचे हावभाव बदलतात. लोक...."

"बास करा." राजेश पल्लवीसमोर दोन्ही हात फटकन जोडत म्हणाला. "मला ह्या सगळ्यात मुळीच इंटरेस्ट नाही. उद्या आपल्याला मुंबईला जायचं आहे. तयारीला लागा." इतकं बोलून राजेश बाहेर पडला.

रितू खाली मान घालून उभी होती. पल्लवीने जवळ जाऊन तिच्या खांद्यावर हात ठेवला.


“मग मी सुद्धा थांबते तुझ्यासोबत.”

“अजिबात नाही. राहूलला त्याच्या कामात मदत करण्याचं प्रॉमिस केलयंस तू. ती जबाबदारी टाळून कसं चालेल? शिवाय आता एका महिन्यावर लग्न आलं तुझं. पत्रिकेचं डिझाईन निवडायला राहूलसोबत तुलाच जायचंय ना? मग हे काम या दोन दिवसात उरकून घ्या. मी आले की पुढच्या कामांची वाटणी करून घेऊ.”

“आर यु शुअर?”

“अगं म्हणजे काय? एकटी आहे का मी इथे? अरविंदकाका आहेत, साहिल आहे आणि मनूला मी नाही पाठवणार तुमच्यासोबत.”

“ठीक आहे.”


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------