पान ७


“"व्हॉट इज रॉंग विथ यू, रितू? या जागेबाबत मी साशंक होतो ते या जागेच्या झालेल्या झटपट व्यवहारामुळे? अरविंदकाकांवर विश्वास आहे पण पैशाचे व्यवहार इतक्या चटकन झाले की त्यात आपलं नुकसान होण्याची शक्यता असते, असं मला वाटलं म्हणून मी ते मॅटर तुझ्याशी डिस्कस केलं आणि तू...."

"मी वेगळं काय करतेय? आपलं नुकसान होऊ नये म्हणूनच प्रयत्न करतेय ना?"

"हे.. हे, असे?" टेबलावर पडलेल्या त्या जुन्या ड्रेसकडे हात करत राजेश त्राग्याने म्हणाला.


"मग? त्यात काय?’

"असं काय करतोस दादा? कैलास पाटील गेल्या वीस वर्षांपासून मुंबईत आहे. तो जागेच्या व्यवहारासाठीसुद्धा इथे फिरकला नाहिये. तुला हे संशयास्पद वाटत नाही?"

"मला एक कळत नाही, पल्लवी. संशयास्पद म्हणजे भुतं खेतं, असं तू केव्हापासून मानायला लागलीस?"


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------