पान ५


"तुला काय वाटतं रितू? मी केलं ते बरोबर केलं का?" राजेशने विचारलं.

"हे बघ राज, आता जागा विकत घेतलीच आहे तर तिचे फायदे तोटे कळतील ना हळूहळू. अरविंदकाका काही आपल्याला अशीतशी जागा पाहून देणार नाहीत. तेच म्हणाले ना, की जागेच्या मालकाला इथली सर्व प्रॉपर्टी विकून परदेशात स्थायिक व्हायचंय म्हणून."


"साहिल, आता आलाच आहेस तर मला सांग, गावात ह्या घराच्या साफसफाईसाठी माणसं मिळतील का रे?" राजेशने विचारलं.

"हो! मिळतील ना! कधी हवी आहेत सांगा?"

"उद्या सकाळपासून."

"ठीक आहे. मी असं करतो, आत्ताच महादूच्या घरी सांगून येतो. तो त्याच्यासोबत निदान दोन जणांना तरी घेऊन येईलच."

"बेस्ट!"

साहिल निघून गेला आणि मनूने पुन्हा त्याच्या छोट्या सहलीच्या गमती जमती सांगायला सुरुवात केली.


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------