पान ४


केवळ मॉल्स नि पब्स नाहीत म्हणून त्या गावाला शहर म्हणायचं नाही, इतकंच. नाहीतर पल्लवीला तिथे अजिबात बोअर होणार नाही. उलट तुम्ही पहाल, एक वर्षानंतर माझं कॉन्ट्रॅक्ट संपलं ना की पल्लवीच मला तिथे रहाण्याचा आग्रह करेल.”

राहूलच्या या उत्तराने रितूला बराच दिलासा मिळाला. राहूलकडून तिला आणखीही काहीतरी जाणून घ्यायचं होतं, तेवढ्यात बाहेरून सुधाकररावांचा आवाज आला.


"पण काका तरीसुद्धा...."

"चला, या करारपत्राची झेरॉक्स काढायला हवी आता.” एवढं म्हणून राजेशला टाळत सुधाकरराव पटकन घराबाहेर पडले.

राजेशने अरविंदरावांकडे पाहिलं. अरविंदराव घराबाहेर पडणा-या सुधाकररावांकडे पहात होते. त्यांच्या कपाळावर नकळत एक आठी उमटली.

Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------