पान २


“बाहेर कुठे जायचंय, मम्मी?”

“अरे त्या समोरच्या घरात जायचंय आपल्याला. तो राहूलकाका आहे ना....”

“....आपल्या पल्लूआत्याचा मित्र?”

“मित्र नाही रे, आता तो तिचा नवरा होणार.”

“म्हणजे पल्लू आत्या लग्न करणार त्याच्याशी?”

“हो तर!”

“ए, असं कसं? पल्लू आत्या तर माझ्याशी लग्न करणारे.”रितू मनातल्या मनात प्रार्थना करत होती. जणू या सुखाला कुणाची नजर लागणार असल्याची कल्पना अंतर्मनाने तिला आधीच दिली होती.


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------