आपल्या प्रिय पत्नीच्या अकाली मृत्यूने खचलेला देवदत्त आणि त्याला नकळत्या क्षणी भेटलेली मोहिनी यांच्या मैत्रीची कहाणी.

या कथेतील सर्व पात्रं काल्पनिक आहेत. त्यांचा कुठल्याही जिवंत अथवा मृत व्यक्तीशी संबंध नाही; आढल्यास योगायोग समजावा.

All the characters in this story are fictitious; and any resemblance to actual persons, living or dead, is entirely coincidental.

- कांचन कराई

संपूर्ण कथा वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करून सुरूवात करा.
विशिष्ट पानावर जायचे असल्यास पानाच्या क्रमांकावर क्लिक करा.

पान - , , , , , , , , , १०, ११, १२, १३, १४,
पान - १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८,
पान - २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२

© या कथेचे प्रताधिकार लेखिकेकडे सुरक्षित आहेत. कथेच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या पुन:प्रकाशनासाठी लेखिकेची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. संपर्कासाठी kanchan@kanchankarai.com या आयडीवर इमेल पाठवावे.
------------------------------------------------------------------------
इतर कौटुंबिक कथा, सामाजिक कथा पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अनुक्रमणिकेच्या मूळ पानावर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

मोगरा फुलला - मराठी कथांचा ब्लॉग

Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------