पान ८


त्यांची कार बंगल्याच्या गेटमधून बाहेर पडत असतानाच, समोरून येणार्‍या गाडीच्या हेडलाईटने ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेल्या हरीचे डोळे दिपले. त्या गाडीचे हेडलाईट खाली झाले आणि दिनकरराव व हरीने ओळखले की ती कार आपल्याच बंगल्याच्या दिशेने येत आहे. आपली कार रिव्हर्समध्ये घेऊन हरीने ती पुन्हा गॅरेजमध्ये लावली. समोरून येणारी ती कार बंगल्याच्या उघड्या गेटमधून आत आली व पोर्चमध्ये येऊन थांबली. तसे दिनकरराव आपल्या गाडीमधून उतरून त्या कारच्या दिशेने गेले.


बरळत होते.

थॅंक्यू व्हेरी मच. प्लीज बसा. मी हरीला चहा करायला सांगतो तुमच्यासाठी", दिनकरराव म्हणाले.

"ईट्स ओ.के. फॉरमॅलिटीज करू नका. तुम्ही मिस्टर नाईकांची काळजी घ्या. तसं फारसं लागलं नाहीए त्यांना पण तुम्ही डॉक्टरांना दाखवलेलं बरं." ती स्त्री म्हणाली.

"हो, हो. ते आम्ही करूच पण कुठे सापडले तुम्हाला हे?" दिनकररावांनी त्या स्त्रीला विचारले.

Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------