शारदाचं जाणं देवदत्तांच्या मनावर खूप मोठा आघात करून गेलं होतं. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची धूळ्धाण तर उडालीच होती पण सोबतीने त्यांचं व्यावसायिक स्थैर्यही संपुष्टात आलं होतं. परमेश्वराच्या मर्जीपुढे कोणाचं काही चालत नाही हेच खरं. नाहीतर, देवदत्त आणि शारदाच्या सुखी संसाराला अशी दॄष्ट लागण्याचं दुसरं काय कारण असु शकतं? नित्यनियमाने देवपूजेला म्हणून बाहेर पडलेल्या शारदेने घराकडे पाठ फिरवली, ती कायमचीच!

oasis story social dev sharda mohini publication accident wife husband fiancé dance love romance affection attraction family
शारदेप्रमाणेच देवदतांनीही आईवडिलांच्या अकाली मॄत्यूचं दु:ख वयाच्या चौथ्या वर्षी अनुभवलं होतं. त्यांचं सुदैव, की काका-काकूने त्यांना आईवडिलांची उणीव कधी भासू दिली नाही पण दिनकररावांच्या सख्ख्या मुलाने, शेखरने याचा नेमका उलटा अर्थ लावला होता आणि आपल्यापेक्षा आईबाबा देवचेच जास्त लाड करतात, या समजुतीमधून त्याच्या मनात लहानपणीच देवदतांबद्दल असूया निर्माण झाली होती. देवदत्ताच्या स्वकर्तॄत्वावर मिळालेल्या यशाने तर त्यात आणखीनच भर पडली. एकाच घरात राहूनही, तो आणि देवदत्त एकमेकांशी परक्याप्रमाणे वागत असत.व्यवसायाला मदत करण्याचा प्रस्ताव त्याच्यासमोर ठेवताच, त्याने स्वतंत्र व्यवसायाची बोलणी सुरू केली यामुळेच, स्वत:चा व्यवसाय सांभाळण्यासाठी दिनकररावांना परक्या पण विश्वासार्ह व्यक्तीचा शोध घेणे भाग पडले.


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------