आधीच मर्कट तशात मद्य प्याला. मग काय होणार?

All the characters in this story are fictitious; and any resemblance to actual persons, living or dead, is entirely coincidental.

या कथेतील सर्व पात्रं काल्पनिक आहेत. त्यांचा कुठल्याही जिवंत अथवा मृत व्यक्तीशी संबंध नाही; आढल्यास योगायोग समजावा.

- कांचन कराई

संपूर्ण कथा वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करून सुरूवात करा.


विशिष्ट पानावर जायचे असल्यास पानाच्या क्रमांकावर क्लिक करा.

पान - , , , , , , , , , १०,
पान - ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७,


© या कथेचे प्रताधिकार लेखिकेकडे सुरक्षित आहेत. कथेच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या पुन:प्रकाशनासाठी लेखिकेची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. संपर्कासाठी kanchan@kanchankarai.com या आयडीवर इमेल पाठवावे.
------------------------------------------------------------------------
इतर कौटुंबिक कथा, सामाजिक कथा पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अनुक्रमणिकेच्या मूळ पानावर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------