पान १


पाउस धो धो पडतच होता. काचेवर आपटणारं पावसाचं पाणी वायपरने सपसप् कापत कार पुढे चालली होती. मुसळधार पाऊस आणि रात्रीची वेळ असल्यामुळे रस्त्याला फारशी वाहने नव्हती. मध्येच एखादा विजेचा लोळ चमकून जायचा आणि त्या प्रकाशात रस्ता उजळून निघायचा. गाडीच्या काचा बंद असल्यामुळे पाणी आत आलं नव्हतं पण प्रियाला कारच्या आतही गारवा जाणवत होता. केव्हा एकदा घरी जाते आणि बिछान्यावर अंग टाकते असं तिला झालं होतं.

God Bless You Murder Mystery on मोगरा फुलला - मराठी कथांचा ब्लॉग

"तुझ्या आरडाओरड्याने इथे काहीच फरक पडणार नाही. ओरड किती ओरडायचं ते.” दिपक आसूरी हसत म्हणाला. बोलता बोलता त्याने आपल्या हिप पॉकेटमधे हात घातला आणि एक बटण चाकू बाहेर काढला.

“दिपक, पुढे येऊ नकोस. तिथेच थांब."

“असं? ठिक आहे. हे बघ प्रिया, माझ्याकडे दोन रस्ते आहेत. एक, मी आहे तिथेच थांबतो. तु पुढे ये किंवा दोन, मी पुढे येतो आणि....”

"शट अप!" ती पुन्हा ओरडली. तिने आजूबाजूला पाहिलं. ती झोपेत आहे असं पाहून दिपकने तिला कुठल्यातरी आडरानात आणलं होतं. मुसळधार पाऊस, असं आडरान आणि हातात चाकू घेऊन समोर उभा असलेला तो नराधम! आपल्यावर कोणता प्रसंग गुदरणार आहे, याची तिला कल्पना येऊन चुकली. संकटाच्या कल्पनेनच ती गर्भगळीत झाली.


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------