Priya attempts a fatal attack on Deepak who tries to rape her. But did she really kill him? Read full suspense thriller "God Bless You..."

बलात्कार करू पाहाणार्‍या दीपकचा प्रतिकार करताना प्रिया त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करते पण त्याचा खून खरंच तिने केलेला असतो का?


All the characters in this story are fictitious; and any resemblance to actual persons, living or dead, is entirely coincidental.

या कथेतील सर्व पात्रं काल्पनिक आहेत. त्यांचा कुठल्याही जिवंत अथवा मृत व्यक्तीशी संबंध नाही; आढल्यास योगायोग समजावा.

- कांचन कराई

संपूर्ण कथा वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करून सुरूवात करा.

गॉड ब्लेस यू रहस्यकथा Murder Mystery

विशिष्ट पानावर जायचे असल्यास पानाच्या क्रमांकावर क्लिक करा.

पान - , , , , , , , , , १०, ११,
पान - १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१,
पान - २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१

© या कथेचे प्रताधिकार लेखिकेकडे सुरक्षित आहेत. कथेच्या कोणत्याही स्वरूपाच्या पुन:प्रकाशनासाठी लेखिकेची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. संपर्कासाठी mogaraaphulalaa@gmail.com या आयडीवर इमेल पाठवावे.
------------------------------------------------------------------------
इतर रहस्य कथा, अद्भुत कथा पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अनुक्रमणिकेच्या मूळ पानावर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.


Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------