Copyright notice and permission - मराठी आवृत्ती

Effective from: 31st May 2012

© 2008-2014 Mogaraa Phulalaa (मोगरा फुलला). All written and/or visual (image) content on this website is an intellectual property of Kanchan Karai. All rights are reserved. No part of abovementioned content on this web site may be reproduced, or stored in a database or retrieval system, licensed, translated, published, performed, distributed, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author and owner Kanchan Karai.

Send email at kanchan@kanchankarai.com to obtain written permission of the author.

Note:

1. If you are redirected to this page from any website or blog other than http://www.mogaraaphulalaa.blogspot.com, then it is likely that all/partial content of http://www.mogaraaphulalaa.blogspot.com is republished on that blog or website without obtaining prior written consent of http://www.mogaraaphulalaa.blogspot.com’s author and owner, Kanchan Karai.

2. Mogaraa Phulalaa may include images from cepolina.com, morguefile.com, freemediagoo.com, stockfreeimages.com and freephotos.com distributed under their respective license and terms & conditions in some part of the story. Licenses are available to read on their sites. We are grateful to them for letting us use their stock images. Mogaraa Phulalaa do not claim copyright for those images. All copyright claim images are published with semi transparent copyright symbol.

If you think that you have found unauthorized duplication of our blog content on any website/blog, please inform us at kanchan@kanchankarai.com.प्रताधिकार सूचना व परवानगी:

दि. ३१ मे २०१२ पासून लागू

© २००८-२०१४ मोगरा फुलला (Mogaraa Phulalaa). या वेबसाईटवरील लेखी व दृश्य (प्रतिमा) साहित्य हे कांचन कराई यांची बौद्धिक मालमत्ता आहे. सर्व अधिकार आरक्षित आहेत.

वर उल्लेख केलेल्या सर्व लेखन साहित्याचे प्रताधिकार कांचन कराई यांचेकडे सुरक्षित आहेत. या साहित्याचे अंशत: किंवा पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो कॉपी, अभिलेखन, भाषांतर, सादरिकरण करणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे किंवा कोणत्याही स्वरूपाचे पुन:प्रकाशन, वितरण, प्रक्षेपण करणे, डेटाबेस अथवा पुन:प्राप्ती प्रणालीमधे संग्रहण करणे किंवा परवाना घेणे यासाठी कांचन कराई यांच्या लेखी पूर्व परवानगीची आवश्यकता आहे.

संपर्कासाठी kanchan@kanchankarai.com या आयडीवर इमेल पाठवावे.

टीप:

१. जर http://www.mogaraaphulalaa.blogspot.com व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही ब्लॉग अथवा वेबसाईटवरून तुम्ही या पानावर आला असाल, तर http://www.mogaraaphulalaa.blogspot.com वरील साहित्याचे अंशत:/पूर्णत: पुन:प्रकाशन त्या ब्लॉग किंवा वेबसाईटवर http://www.mogaraaphulalaa.blogspot.com च्या लेखिका व मालक, कांचन कराई यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय झालेले असण्याची शक्यता आहे.

२. मोगरा फुललावरील कथेच्या काही भागांमधे cepolina.com, morguefile.com, freemediagoo.com, stockfreeimages.comfreephotos.com या साईट्सवरील प्रतिमादेखील त्या-त्या साईटवरील संबंधित परवान्याअंतर्गत व नियम आणि अटींतर्गत वापरल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या संग्रहातील प्रतिमांचा नि:शुल्क वापर करण्यास दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. मोगरा फुलला सदर प्रतिमांवर कोणत्याही प्रकारच्या प्रताधिकाराचा दावा करत नाही. प्रताधिकाराचा हक्क असलेल्या प्रत्येक प्रतिमेवर मोगरा फुललाच्या प्रताधिकाराचे अर्ध-पारदर्शी चिन्ह लावण्यात आले आहे.

जर एखाद्या ब्लॉग/वेबसाईटवर आमच्या ब्लॉगवरील लेखनाची अनधिकृत नक्कल प्रकाशित झाली आहे, असे आपल्याला वाटत असेल, तर आम्हाला kanchan@kanchankarai.com या आयडीवर कळवा.

Share this post:

------------------------------------------------------------------------
आपल्या प्रतिक्रिया, सूचना व सल्ले कृपया येथे पोस्ट करावेत.


Please post your comment, advice and suggestions here.


Read our Blog Comment Policy.
------------------------------------------------------------------------